• Företrädare

  Jimmy Johansson

  Kontakta Jimmy

  • Uppdrag

  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Helsingborg
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Helsingborg