• Företrädare

  Ebba Busch Thor

  Partiordförande

  Kontakta Ebba

 •  Hej, jag heter Ebba Busch Thor och är partiledare för Kristdemokraterna!

  Jag kommer från Uppsala där jag har varit kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken under åren 2010-2014. Jag är gift med Niklas och vi har en son och en dotter. Vi bor i ett hus utanför Uppsala tillsammans med boxertjejen Bella.

  För mig är det viktigt att politiken och samhället byggs underifrån. Familjen spelar en avgörande roll. Politikernas uppgift är stödja, inte styra familjen. Det är därför föräldrar och familjer själva ska få bestämma över hur de vill göra med barnomsorgen, föräldraledigheten och tiden med barnen. Vänsterregeringen har motsatt uppfattning. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  Här kan du bli medlem hos oss i Kristdemokraterna.

  • Nyheter med koppling till mig

  • Stå upp för kvinnors frihet och trygghet

   Ebba Busch Thor talar på Järvaveckan 2018.

   Se talet på svtplay.se

   Det talade ordet gäller.

   Talet handlar om hur sjuka och äldre drabbas hårt när välfärden inte fungerar. Hur kvinnors trygghet har hamnat på undantag i utanförsk...

   Läs hela nyheten
  • Återta tryggheten genom nolltolerans mot brott

   Man ska kunna lita på Sverige. Oavsett var i landet man bor ska det vara en självklarhet att man kan skaffa sig ett jobb, har tillgång till välfärden och kan känna tryggheten i att polisen finns vid en sida. Så är det inte överallt i Sverige idag....

   Läs hela nyheten
  • Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

   Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

   Bland de boende finns många...

   Läs hela nyheten
  • Sjukvården ska flyttas hem till den äldre

   Trots en ekonomi i högkonjunktur, 60 miljarder i höjda skatter och ett historisk stort reformutrymme så har välfärden inte blivit bättre. Resultatet är en vård i kris där svårt sjuka inte får vård i tid, en äldreomsorg som de äldre in...

   Läs hela nyheten
  • Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

   I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb o...

   Läs hela nyheten
  • KD säger nej till böneutrop

   Frågan om böneutrop har åter blossat upp. För Kristdemokraterna är religionsfriheten central. Den är grundlagsfäst och ska så förbli. Men det måste finnas en skillnad mellan vad som kan förekomma på offentliga torg och gator och det som når in i m...

   Läs hela nyheten
  • Vårt välfärdslöfte – Du ska kunna lita på Sverige!

   Ebba Busch Thor talar på Kommun- och landstingspolitiska dagarna 2018.

   Det talade ordet gäller.

   Visst är det roligt att få vara här i Jönköping. Vilket jobb ni har gjort lokalt. En varmt applåd till Stina Sinclair och Albin Björhag s...

   Läs hela nyheten
  • Kristdemokraterna presenterar reformer för att lösa vårdkrisen

   Sjukvården behöver inte bara mer pengar utan också en rad strukturreformer. Svenska läkare träffar lägst antal patienter per år i hela OECD: bara en tredjedel av genomsnittet och tvingas till mycket administration. Vi vill införa standardiserade j...

   Läs hela nyheten
  • Sjukdomsinsikt saknas – läget i svensk sjukvård

   Vårdköerna har fördubblats, det saknas vårdplatser och väntetiderna på akuten ökar. Förtroendet för svensk sjukvård minskar. Situationen är så illa att det behövs en kriskommission för att lösa sjukvårdens problem. Allt annat vore ett välfärdssvek...

   Läs hela nyheten
  • Den bästa Alla hjärtans dag-gåvan

   En av de bästa Alla hjärtans dag-gåvorna som vi kan ge till våra barn är att se till att barn- och ungdomshälsovården fungerar. I dag är det inte ett enda landsting där barn och föräldrar kan vara trygga med att få hjälp i tid. Jag vill att detta ...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiordförande
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)