• Företrädare

  Ebba Busch Thor

  Partiordförande

  Kontakta Ebba

 •  Hej, jag heter Ebba Busch Thor och är partiledare för Kristdemokraterna!

  Jag kommer från Uppsala där jag har varit kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken under åren 2010-2014. Jag är gift med Niklas och vi har en son och en dotter. Vi bor i ett hus utanför Uppsala tillsammans med boxertjejen Bella.

  För mig är det viktigt att politiken och samhället byggs underifrån. Familjen spelar en avgörande roll. Politikernas uppgift är stödja, inte styra familjen. Det är därför föräldrar och familjer själva ska få bestämma över hur de vill göra med barnomsorgen, föräldraledigheten och tiden med barnen. Vänsterregeringen har motsatt uppfattning. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  Här kan du medlem hos oss i Kristdemokraterna.

  • Nyheter med koppling till mig

  • Ebba Busch Thor: Svensk politik måste ha goda värderingar i centrum

   Ebba Busch Thor talar vid kommun- och landstingsdagarna 2017

   Det talade ordet gäller

   Vänner,

   Sverige går i fel riktning. Det är inte mitt påstående utan folkets. Inte ens var femte svensk anser att vi är på rätt väg.  Och det ...

   Läs hela nyheten
  • Trygg vård nära dig

   Varannan patient tillbringar mer än 3 timmar på akuten och var tionde patient nära 7 timmar eller längre. Det är hög tid att i större utsträckning omprioritera vårdens resurser till primärvården. Vi kristdemokrater är fast beslutna att göra de ref...

   Läs hela nyheten
  • Vi vill ha en samlad barn- och ungdomshälsovård

   Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. Samtidigt har elevhälsan i skolan stora brister. Det splittrade ansvaret för barns och ungdomars hälsa är en av orsakerna till att barnens behov inte tillgodoses. Det vill vi ändra på geno...

   Läs hela nyheten
  • Sverige ska vara tryggt för alla

   Idag är det den internationella kvinnodagen. En dag då vi särskilt uppmärksammar de framsteg som kampen för kvinnors rättigheter gjort och det stora arbete som återstår. I år behöver vi rikta särskild uppmärksamhet åt det faktum att vad gäller kvi...

   Läs hela nyheten
  • ”Historien får inte upprepas”

   Denna dag – Förintelsens minnesdag – understryker betydelsen­ av att kämpa för demokratin och människovärdet. Det skriver Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson i Dagen.

   I går talade Max Safir på Riksdagens minne...

   Läs hela nyheten
  • Skärpta straff för barnpornografibrott

   15 000 svenskar laddade hem barnpornografi förra året. Totalt gjordes 906 anmälningar, varav 119 ledde till fällande dom. Av dessa blev endast 20 personer dömda till fängelse. Polisen i Göteborg uppger att de skulle kunna gripa mellan 20 och 30 fö...

   Läs hela nyheten
  • ”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

   Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba ...

   Läs hela nyheten
  • Ge kvinnor mer makt över sitt livspussel

   2017 riskerar att bli ännu ett förlorat år för jämställdheten. Regeringen tycks tro att symbolåtgärder såsom införandet av ny jämställdhetsmyndighet och kvotering av kvinnor i börsstyrelser löser de jämställdhetsproblemen vi har i Sverige idag. Vi...

   Läs hela nyheten
  • Försämrat säkerhetsläge kräver att försvarsbeslutet görs om

   Säkerhetsläget har försämrats kraftigt och Sveriges beredskap för att möta ett ryskt angrepp är oroväckande låg. Detta innebär att 2015 års försvarsbeslut måste uppdateras och vi uppmanar regeringen att samla partierna för diskussioner redan nu i ...

   Läs hela nyheten
  • Julintervju med Ebba Busch Thor

   Ebba Busch Thor intervjuas av Expressen. Det blir ett samtal om 2016, året då Kristdemokraterna presenterat mycket ny politik. Om populism och de verkliga problem som människor möter i sin vardag. Livet som mamma och partiledare. Sjukdomen i famil...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiordförande
  • Partistyrelsens VU, ledamot