• Företrädare

  Gunnel Youngström

  Kontakta Gunnel

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Värnamo
  • Nomineringskommitté, ledamot, Värnamo
  • Distriktsstämmoombud, Värnamo
  • Registeransvarig, partiavdelning, Värnamo