• Företrädare

    Raendie Andersson

    • Uppdrag

    • Valberedning, partiavd, ledamot, Motala
    • Nomineringskommitté, ledamot, Motala