• Företrädare

  Anne Gustavsson

  Kontakta Anne

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Emmaboda
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Emmaboda
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Emmaboda