• Företrädare

  Hans Eklind

  Kontakta Hans

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Örebro län
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Rikstingsombud, Örebro län
  • Distriktsstämmoombud, Örebro
  • Partifullmäktigeombud, Örebro län
  • Delegationsledare riksting, PD, Örebro län
  • Riksdagsledamot