• Företrädare

  Ingegärd Berglund

  Kontakta Ingegärd

  • Uppdrag

  • Valberedning, partiavd, ledamot, Bjuv
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Bjuv
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Bjuv