• Företrädare

  Bengt Jarring

  Kontakta Bengt

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Perstorp
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Perstorp
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Perstorp
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Perstorp
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Perstorp
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Perstorp
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Perstorp
  • Valnämnd, ersättare, Perstorp
  • Fullmäktigeberedning, ersättare, Perstorp