• Företrädare

  Ella Kardemark

  Kontakta Ella

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Halmstad
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Förhandlare, kommun, Halmstad
  • Rikstingsombud, Halland
  • Distriktsstämmoombud, Halmstad
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Halland
  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Halmstad
  • Kommunalråd, Halmstad
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande, Halmstad