• Företrädare

  Yusuf Aydin

  Kontakta Yusuf

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Botkyrka
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms län
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Rikstingsombud, Stockholms län
  • Distriktsstämmoombud, Botkyrka
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Stockholms län
  • Delegationsledare vice riksting, PD, Stockholms län
  • Fastigheter, landst./region, vice ordf., Stockholms län
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare, Stockholms län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Botkyrka