• Företrädare

  Liza-Maria Norlin

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Västernorrlands län
  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Sundsvall
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Distriktsstämmoombud, Sundsvall
  • , Västernorrlands län
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Sundsvall
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Sundsvall
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Sundsvall