• Företrädare

  Björn-Owe Björk

  Kontakta Björn-Owe

  • Uppdrag

  • 1:e vice partidistriktsordförande, Uppsala län
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Uppsala län
  • Valberedning, partiavd, ordförande, Knivsta
  • Rikstingsombud, Uppsala län
  • Partifullmäktigeombud, Uppsala län
  • Regionfullmäktige, ledamot, Uppsala län
  • Regionstyrelse, vice ordf., Uppsala län
  • Regionråd, Uppsala län
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande, Uppsala län
  • Fastigheter, landst./region, ordförande, Uppsala län
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot, Uppsala län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Knivsta