• Företrädare

  Jakob Forssmed

  1:e vice partiordförande

  Kontakta Jakob

 • Jag är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2014 och är Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson. Tidigare har jag bland annat varit ordförande i KDU och arbetat som statssekreterare på statsrådsberedningen och Kristdemokraternas samordningskansli.

  I politiken vill jag arbeta för fler jobb och ökad vardagsfrihet, en välfärdspolitik som prioriterar de mest utsatta och en starkare samhällsgemenskap genom mer tid för relationer och ett starkare civilt samhälle.

  Utöver mitt politiska arbete är jag engagerad som friidrottstränare i Turebergs friidrottsklubb och har ett stort intresse för träning i allmänhet och längfärdsskridskor i synnerhet.

  • Nyheter med koppling till mig

  • KD vill se en Alliansgemensam motion

   – Idag överlämnar övergångsregeringen en övergångsbudget till riksdagen. Kristdemokraterna anser att principerna som ligger till grund för övergångsbudgeten är rimliga. Men det innebär inte att allt innehåll är bra. Budgeten innehåller fortfarande...

   Läs hela nyheten
  • ”Dags för reformer som ökar pappors möjlighet till mer tid med barnen”

   Vi måste genomföra reformer som ökar pappors möjlighet till mer tid med sina barn. Utvidga reglerna för tjänstledighet och sjukpenninggrundande inkomst så att papporna, som ofta tar ut föräldrapenning när barnen är något äldre, inte missgynnas, sk...

   Läs hela nyheten
  • Ensamheten kostar samhället minst 13 miljarder – nu måste politiken agera

   Idag skriver vice partiledare Jakob Forssmed på DN Debatt om ensamhetens kostnader. Han har tidigare efterlyst ett politiskt samtal kring vad samhället kan göra för att bryta den ofrivilliga ensamheten och dess negativa konsekvenser. Ett samtal so...

   Läs hela nyheten
  • ”Ett hån mot ensamma äldre”

   Regeringens två miljoner mot ensamhet är futtiga. Arbetet mot ensamhet måste genomsyra all politik, skriver Jakob Forssmed i Senioren.

   Jag och mitt parti har länge efterfrågat en diskussion och debatt om hur vi bäst ska kunna bryta den ofri...

   Läs hela nyheten
  • Sätt patienten före landstingen

   Regeringen värnar landstingen före patienterna. I stället för att lösa köerna har det lagts en skatt på de företag som gett sina anställda en sjukvårdsförsäkring. De rödgröna har stått passiva inför ökningen av köerna och mött vårdens problem med ...

   Läs hela nyheten
  • Bryt den ofrivilliga ensamheten

   – Världens ensammaste plats är Kungsholmen. Där finns flest ensamhushåll i Stockholm, som har flest ensamhushåll i Sverige, som har flest ensamhushåll i världen. Det konstateras i slutet av Staffan Malmbergs roman ”Världens ensammaste plats”, det ...

   Läs hela nyheten
  • Forssmed: Politiken måste agera mot ensamhet

   Har den svenska statsindividualismen gjort att vi inte ser ensamheten bland både unga och gamla? I dag är ofrivillig ensamhet en lika stor riskfaktor som rökning för att dö i förtid. Varje regering – oavsett färg – måste erkänna ensamheten som sam...

   Läs hela nyheten
  • Kristdemokraterna avgörande för kristna värderingar i riksdagen

   När alliansen bildar regering i höst är det avgörande att ett parti som står för kristna värderingar finns med och kan påverka regeringen, och därmed Sveriges utveckling, i rätt riktning. Det skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktu...

   Läs hela nyheten
  • Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

   Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

   Bland de boende finns många...

   Läs hela nyheten
  • Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

   I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb o...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • 1:e vice partiordförande
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Stockholms län
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)
  • Riksdagsledamot