• Företrädare

  Jakob Forssmed

  1:e vice partiordförande

  Kontakta Jakob

 • Jag är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2014 och är Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson. Tidigare har jag bland annat varit ordförande i KDU och arbetat som statssekreterare på statsrådsberedningen och Kristdemokraternas samordningskansli.

  I politiken vill jag arbeta för fler jobb och ökad vardagsfrihet, en välfärdspolitik som prioriterar de mest utsatta och en starkare samhällsgemenskap genom mer tid för relationer och ett starkare civilt samhälle.

  Utöver mitt politiska arbete är jag engagerad som friidrottstränare i Turebergs friidrottsklubb och har ett stort intresse för träning i allmänhet och längfärdsskridskor i synnerhet.

  • Nyheter med koppling till mig

  • Kristdemokraterna avgörande för kristna värderingar i riksdagen

   När alliansen bildar regering i höst är det avgörande att ett parti som står för kristna värderingar finns med och kan påverka regeringen, och därmed Sveriges utveckling, i rätt riktning. Det skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktu...

   Läs hela nyheten
  • Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

   Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

   Bland de boende finns många...

   Läs hela nyheten
  • Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

   I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb o...

   Läs hela nyheten
  • Äldre ska få plats på äldreboende

   Ja, de som vill och har hälsan ska självklart kunna bo kvar hemma. Men fler och fler äldre som själva upplever att de har behov av omsorg och den trygghet som ett äldreboende kan innebära blir nekade plats då de anses för friska.

   I stället ...

   Läs hela nyheten
  • Låt oss ställa om till sommartid – för alltid

   Hur kan vi år efter år upprätthålla en förordning – som drabbar småbarnsfamiljer, orsakar hälsoproblem för äldre och krånglar till livet för de flesta trots att den saknar större vinster?

   För det gör vi faktiskt med proceduren med att...

   Läs hela nyheten
  • Rapport: Kommunalt skatteslöseri

   Kommunalt slöseri? – om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

   Kommunalskatten nådde 2017 en ny rekordnivå. Nära en tredjedel av medborgarnas inkomst gick till att finansiera kommuner och landsting. T...

   Läs hela nyheten
  • Sänk statsbidrag för kommuner som höjer skatten

   Under Alliansregeringen sänktes skatten rejält för alla som jobbar. Samtidigt har kommuner och landsting höjt inkomstskatten för alla inkomsttagare med två kronor per intjänad hundralapp sedan millennieskiftet. Dessutom beräknar Sveriges kommuner ...

   Läs hela nyheten
  • Många äldre sitter ensamma i jul

   Gemenskapens högtid, julen, påminner också om ensamheten. Visste du att ofrivillig social exkludering aktiverar samma delar av hjärnan som fysisk smärta?

   I Stina Wirséns barnbok ”Vem är ensam?”, förklaras ensamhetens, isoleringens och utanf...

   Läs hela nyheten
  • Felaktiga incitament skapar kommunalt slöseri

   Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro skriver på DN Debatt att det finns en stor risk att kommunalskatterna höjs de närmaste åren. Kristdemokraterna har tidigare pekat på samma sak och är bekymrade över utvecklingen eftersom kommunalskattehöjningar...

   Läs hela nyheten
  • Välfärdslöftet – budget för vård, omsorg och trygghet

   Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • 1:e vice partiordförande
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Stockholms län
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)
  • Riksdagsledamot