• Företrädare

  Kerstin Larsson

  Kontakta Kerstin

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Båstad
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Båstad
  • Distriktsstämmoombud, Båstad
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Båstad
  • Registeransvarig, partiavdelning, Båstad
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Båstad
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot, Båstad