• Företrädare

  Peter Larsson

  Kontakta Peter

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Båstad
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Båstad
  • Distriktsstämmoombud, Båstad
  • Kassör, partiavdelning, Båstad
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Båstad