• Företrädare

  Kent Klarenius

  Kontakta Kent

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Mölndal
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Västra Götaland västra
  • Rikstingsombud, Västra Götaland västra
  • Distriktsstämmoombud, Mölndal
  • Kassör, partidistrikt, Västra Götaland västra
  • Fastigheter, landst./region, ledamot, Västra Götaland västra