• Företrädare

  Lili André

  Kontakta Lili

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Gävleborgs län
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Valberedning, partiavd, ordförande, Gävle
  • Nomineringskommitté, ordförande, Gävle
  • Övrig deltagare, riksting, Gävleborgs län
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • Regionfullmäktige, ledamot, Gävleborgs län
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Gävle
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Gävle