• Företrädare

  Anders Lundström

  Kontakta Anders

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelse, adjungerad, Helsingborg
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Skåne
  • Delegationsledare vice riksting, PD, Skåne
  • Studieorganisatör (LSO), Helsingborg
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Helsingborg
  • Regionfullmäktige, ledamot, Skåne
  • Regionstyrelse, ersättare, Skåne
  • Regionråd, Skåne
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande, Skåne