• Företrädare

  Emma Henriksson

  • Nyheter med koppling till mig

  • Abortlagen kan behöva ses över

   Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg. Möjligheten att rädda för tidigt födda barn har därmed förbättrats. Men det medför även att det inte längre finns någon marginal mellan gränsen för när tillstånd kan ges för sena aborter och när det ...

   Läs hela nyheten
  • KD vill satsa mer på assistansersättning

   Kristdemokraterna vill lägga totalt tre miljarder mer än regeringen på personlig assistans de kommande tre åren.

   -Skälet till att vi gör detta är att det sker ett enormt svek mot de mest svaga. Vi vill att regeringen så snart det går ändrar...

   Läs hela nyheten
  • Kristdemokraterna presenterar vård- och omsorgsproposition

   Idag har Kristdemokraterna presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla. Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är...

   Läs hela nyheten
  • KD vill stärka apotekens roll för att avlasta sjukvården.

   Låg tillgänglighet och växande vårdköer gör att många vänder sig till sjukhusens akutmottagningar. Akuten upplevs helt enkelt som den enda möjligheten att få vård snabbt. Vi vill utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan. På så sätt kan prim...

   Läs hela nyheten
  • Steriliserade transpersoner bör få upprättelse av staten

   Att det tidigare ställdes krav på sterilisering för att få könsbekräftande behandling har orsakat lidande som inte är försvarbar. Därför finns skäl för staten att utbetala ersättning för de som genom lagen har tvingats t...

   Läs hela nyheten
  • Ebba Busch Thor och Emma Henriksson: Låt fler unga afghaner stanna!

   Regeringen måste snabbt återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson.

   Läs artikeln i Dagen.

   Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, ...

   Läs hela nyheten
  • Återinför lagen om ”synnerligen och särskilt ömmande omständigheter”

   Regeringen måste snabbt återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i tidningen Dagen.

   Det pågår en humanitär kris i världen. Kr...

   Läs hela nyheten
  • Regeringens inskränkningar av LSS är alarmerande

   Den senaste tidens inskränkningar inom stödet till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga är alarmerande. Inte minst familjer med små barn drabbas mycket hårt. Det skriver Emma Henriksson i Expressen tillsammans med Lars Ohly, ordför...

   Läs hela nyheten
  • Trygg vård nära dig

   Varannan patient tillbringar mer än 3 timmar på akuten och var tionde patient nära 7 timmar eller längre. Det är hög tid att i större utsträckning omprioritera vårdens resurser till primärvården. Vi kristdemokrater är fast beslutna att göra de ref...

   Läs hela nyheten
  • Vi vill ha en samlad barn- och ungdomshälsovård

   Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. Samtidigt har elevhälsan i skolan stora brister. Det splittrade ansvaret för barns och ungdomars hälsa är en av orsakerna till att barnens behov inte tillgodoses. Det vill vi ändra på geno...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot