• Företrädare

  Emma Henriksson

  2:e vice partiordförande
  • Nyheter med koppling till mig

  • Steriliserade transpersoner bör få upprättelse av staten

   Att det tidigare ställdes krav på sterilisering för att få könsbekräftande behandling har orsakat lidande som inte är försvarbar. Därför finns skäl för staten att utbetala ersättning för de som genom lagen har tvingats t...

   Läs hela nyheten
  • Återinför lagen om ”synnerligen och särskilt ömmande omständigheter”

   Regeringen måste snabbt återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i tidningen Dagen.

   Det pågår en humanitär kris i världen. Kr...

   Läs hela nyheten
  • Regeringens inskränkningar av LSS är alarmerande

   Den senaste tidens inskränkningar inom stödet till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga är alarmerande. Inte minst familjer med små barn drabbas mycket hårt. Det skriver Emma Henriksson i Expressen tillsammans med Lars Ohly, ordför...

   Läs hela nyheten
  • Trygg vård nära dig

   Varannan patient tillbringar mer än 3 timmar på akuten och var tionde patient nära 7 timmar eller längre. Det är hög tid att i större utsträckning omprioritera vårdens resurser till primärvården. Vi kristdemokrater är fast beslutna att göra de ref...

   Läs hela nyheten
  • Vi vill ha en samlad barn- och ungdomshälsovård

   Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. Samtidigt har elevhälsan i skolan stora brister. Det splittrade ansvaret för barns och ungdomars hälsa är en av orsakerna till att barnens behov inte tillgodoses. Det vill vi ändra på geno...

   Läs hela nyheten
  • ”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

   Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba ...

   Läs hela nyheten
  • ”Vi vill göra de prioriteringar som behövs för att rädda LSS”

   VI kommer inte stillatigande se på när regeringen undergräver LSS. Det skriver Ebba Busch Thor, Emma Henriksson och David Lega i tidningen Föräldrakraft.

   Läs artikeln i Föräldrakraft.

   Den största frihets- och delaktighetsreformen f...

   Läs hela nyheten
  • KD: Tänk om i regionfrågan!

   Staten behöver ta ansvar för sjukhusvården. De nya regionerna får utgöra nav för den vård som kräver geografiskt och tidsmässigt hög tillgänglighet samt för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi anser också att sex regioner är för få och at...

   Läs hela nyheten
  • KD: Vi ska värna och utveckla assistansen – inte avveckla den

   Det är mycket lite som talar för att kostnadsökningen för LSS skulle bero på fusk. Regeringens direktiv till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar och den kraftiga åtstramning regeringen gör i sin budget drar undan benen för a...

   Läs hela nyheten
  • Viktigt att få åldras i trygghet

   Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i tidningen Dagen.

   Läs artikeln i Dagen.

   Att få åldras i trygghet är...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • 2:e vice partiordförande
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Riksdagsledamot