• Företrädare

  Emma Henriksson

  Partidistriktsstyrelse, adjungerad
  • Nyheter med koppling till mig

  • Barnen betalar priset för regeringens dröm om idealfamiljen

   Enligt den av regeringen tillsatta utredningen är det tydligen ”modernt” att utgå från att föräldrar inte kan fatta egna beslut om omsorgen om sina egna barn. Därför föreslås att ytterligare två månader inom föräldraförsäkringen kvoteras.

   U...

   Läs hela nyheten
  • S måste sluta slå sönder funktionshindrades liv

   Tänk dig att du får ett barn som har en svår funktionsnedsättning som är så allvarligt att det behöver vårdas dygnet runt, med några minuters mellanrum. Annars riskerar ditt barn att dö. Kanske har barnet syskon som du inte kan ge den uppmärksamhe...

   Läs hela nyheten
  • Jonas Sjöstedt är medansvarig för LSS-krisen

   Skenhelighet är vad Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ägnar sig åt när de försöker ge sken av att vilja lösa LSS-krisen. Vänsterpartiet stödjer regeringens budget. Därmed är de medansvariga för den nedmontering som nu pågår inom LSS. Det är oheder...

   Läs hela nyheten
  • Abortlagen kan behöva ses över

   Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg. Möjligheten att rädda för tidigt födda barn har därmed förbättrats. Men det medför även att det inte längre finns någon marginal mellan gränsen för när tillstånd kan ges för sena aborter och när det ...

   Läs hela nyheten
  • KD vill satsa mer på assistansersättning

   Kristdemokraterna vill lägga totalt tre miljarder mer än regeringen på personlig assistans de kommande tre åren.

   -Skälet till att vi gör detta är att det sker ett enormt svek mot de mest svaga. Vi vill att regeringen så snart det går ändrar...

   Läs hela nyheten
  • Kristdemokraterna presenterar vård- och omsorgsproposition

   Idag har Kristdemokraterna presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla. Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är...

   Läs hela nyheten
  • KD vill stärka apotekens roll för att avlasta sjukvården.

   Låg tillgänglighet och växande vårdköer gör att många vänder sig till sjukhusens akutmottagningar. Akuten upplevs helt enkelt som den enda möjligheten att få vård snabbt. Vi vill utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan. På så sätt kan prim...

   Läs hela nyheten
  • Steriliserade transpersoner bör få upprättelse av staten

   Att det tidigare ställdes krav på sterilisering för att få könsbekräftande behandling har orsakat lidande som inte är försvarbar. Därför finns skäl för staten att utbetala ersättning för de som genom lagen har tvingats t...

   Läs hela nyheten
  • Ebba Busch Thor och Emma Henriksson: Låt fler unga afghaner stanna!

   Regeringen måste snabbt återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson.

   Läs artikeln i Dagen.

   Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, ...

   Läs hela nyheten
  • Återinför lagen om ”synnerligen och särskilt ömmande omständigheter”

   Regeringen måste snabbt återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i tidningen Dagen.

   Det pågår en humanitär kris i världen. Kr...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Stockholms län
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)
  • Riksdagsledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Nacka