• Företrädare

  Ingemar Kihlström

  Kontakta Ingemar

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Herrljunga
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Västra Götaland södra
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Västra Götaland södra
  • Rikstingsombud, Västra Götaland södra
  • Delegationsledare riksting, PD, Västra Götaland södra
  • Regionombud, Västra Götaland södra
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Herrljunga