• Företrädare

  Camilla Brodin

  Kontakta Camilla

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Stockholms län
  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Täby
  • Valberedning, riksorg., ledamot
  • Nomineringskommitté, ledamot, Stockholms län
  • Rikstingsombud, Stockholms län
  • Partifullmäktigeombud, Stockholms län
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Täby
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Täby