• Företrädare

  Camilla Brodin

  1:e vice partidistriktsordförande

  Kontakta Camilla

  • Nyheter med koppling till mig

  • ”Avveckla kolkraften – inte kärnkraften”

   Ompröva beslutet att stänga Ringhals 1 och 2. Våra grannländer Tyskland, Polen, Danmark och Finland har kolkraft motsvarande åttio kärnkraftsreaktorer. Det är kolkraften som måste avvecklas – för klimatets skull, skriver Camilla Brodin i Ny teknik...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • 1:e vice partidistriktsordförande, Stockholms län
  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Täby
  • Valberedning, riksorg., ledamot
  • Nomineringskommitté, ledamot, Stockholms län
  • Rikstingsombud, Stockholms län
  • Distriktsstämmoombud, Täby
  • Partifullmäktigeombud, Stockholms län
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Täby
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Täby
  • Kommunstyrelse, ledamot, Täby
  • Kommunalråd, Täby
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot, Täby
  • Arbetsmarknad, kommun, ordförande, Täby