• Företrädare

  Ella Bohlin

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)
  • Regionfullmäktige, ledamot, Stockholms län
  • Regionfullmäktige, gruppledare, Stockholms län
  • Regionråd, Stockholms län
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande, Stockholms län