• Företrädare

  Ella Bohlin

  Partidistriktsordförande
  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Stockholms stad
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Rikstingsombud, Stockholms stad
  • Partifullmäktigeombud, Stockholms stad
  • Delegationsledare riksting, PD, Stockholms stad
  • Valledare, PD, Stockholms stad
  • Landstingsfullmäktige, ledamot, Stockholms län
  • Landstingsfullmäktige, gruppledare, Stockholms län
  • Landstingsstyrelse, ledamot, Stockholms län
  • Landstingsråd, Stockholms län
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande, Stockholms län
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot, Stockholms län