• Företrädare

  Ella Bohlin

  Partidistriktsordförande
  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Stockholms stad
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Rikstingsombud, Stockholms stad
  • Partifullmäktigeombud, Stockholms stad
  • Delegationsledare riksting, PD, Stockholms stad
  • Valledare, PD, Stockholms stad