• Företrädare

  Annika Eclund

  Partidistriktsordförande
 • Mitt namn är Annika Eclund och jag bor i Tibro som är Sveriges möbelcentrum. Jag är mamma till tre vuxna barn och är utbildad SO-lärare. Mitt politiska engagemang tog sin början 1998 och i valet 2010 blev jag invald i riksdagen. Jag sitter i utbildningsutskottet och är Kristdemokraternas talesperson i skolfrågor. Sedan tio år tillbaka är jag distriktsordförande i Skaraborg. Besök gärna min hemsidan annikaeclund.se om du vill veta mer om mig. Du kan också bli min vän på Facebook eller följa mig på twitter.com/annikaeclund. Epost: annika.eclund@kristdemokraterna.se

  • Nyheter med koppling till mig

  • Skolan ska vara fredad från sexuella trakasserier

   Läs hela nyheten

  • Stoppa hot och våld på skolor i utanförskapsområden

   Den svenska skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och förbereda barn och unga för livet. För många barn och unga ger skolgången just detta. Men skolan har också under en lång rad av år dragits med vikande resultat och ökad otrygghet.

   Läs hela nyheten
  • Alliansen säger nej till skollotteriet

   Svensk skola ska ge alla barn en bra start i livet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer, men så är det inte i dag. Var fjärde elev når inte tillräckligt höga kunskaper och fler än 17 000 elever hade inte behörighet til...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Västra Götaland östra
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Tibro
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Västra Götaland östra
  • Rikstingsombud, Västra Götaland östra
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • Riksdagsledamot