• Företrädare

  Annika Eclund

  Partidistriktsordförande
  • Nyheter med koppling till mig

  • Skolan ska vara fredad från sexuella trakasserier

   Läs hela nyheten

  • Stoppa hot och våld på skolor i utanförskapsområden

   Den svenska skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och förbereda barn och unga för livet. För många barn och unga ger skolgången just detta. Men skolan har också under en lång rad av år dragits med vikande resultat och ökad otrygghet.

   Läs hela nyheten
  • Alliansen säger nej till skollotteriet

   Svensk skola ska ge alla barn en bra start i livet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer, men så är det inte i dag. Var fjärde elev når inte tillräckligt höga kunskaper och fler än 17 000 elever hade inte behörighet til...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Västra Götaland östra
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Tibro
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Västra Götaland östra
  • Rikstingsombud, Västra Götaland östra
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)