• Företrädare

  Gudrun Brunegård

  Kontakta Gudrun

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Vimmerby
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Kalmar län
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Nomineringskommitté, ordförande, Vimmerby
  • Rikstingsombud, Kalmar län
  • Partifullmäktigeombud, Kalmar län
  • Valledare, partiavdelning, Vimmerby
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Vimmerby
  • Riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, ledamot, Kalmar län
  • Regionstyrelse, ledamot, Kalmar län
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf., Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Vimmerby
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf., Vimmerby