• Företrädare

  Behcet Barsom

  Partistyrelsen, ersättare

  Kontakta Behcet

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Örebro län
  • Partiavdelningsstyrelse, adjungerad, Örebro
  • Distriktsstämmoombud, Örebro
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Örebro
  • Kommunstyrelse, ersättare, Örebro
  • Politisk sekr., kommun, Örebro
  • Kultur/fritid, ordförande, Örebro
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot, Örebro
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Örebro
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Örebro