• Företrädare

  Karin Jensen

  Kontakta Karin

  • Uppdrag

  • Valberedning, partiavd, ordförande, Helsingborg
  • Revisor, partiavdelning, Helsingborg
  • Nomineringskommitté, ledamot, Helsingborg
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Registeransvarig, partiavdelning, Helsingborg
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Helsingborg
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot, Helsingborg