• Företrädare

  Erik Slottner

  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Kontakta Erik

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms stad
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Kungsholmen
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Rikstingsombud, Stockholms stad
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Stockholms stad
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Södermalm
  • Kommunstyrelse, ersättare, Södermalm
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot, Södermalm
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf., Södermalm
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Södermalm