• Företrädare

  Erik Slottner

  Kontakta Erik

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms stad
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Kungsholmen
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Distriktsstämmoombud, Kungsholmen