• Företrädare

  Erik Slottner

  Kontakta Erik

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms stad
  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Kungsholmen
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Distriktsstämmoombud, Kungsholmen