• Företrädare

  Christer Jonsson

  Kontakta Christer

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Vindeln
  • Revisor, distrikt, Västerbottens län
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Vindeln
  • Kassör, partiavdelning, Vindeln
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Vindeln
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Vindeln
  • Kommunstyrelse, ledamot, Vindeln