• Företrädare

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Värnamo
  • Valberedning, partiavd, ordförande, Värnamo
  • Nomineringskommitté, ledamot, Värnamo
  • Distriktsstämmoombud, Värnamo
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Värnamo
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Jönköping