• Företrädare

  Larry Söder

  Partiavdelningsordförande

  Kontakta Larry

 • Kommer från Vackra Halland och Kungsbacka Kommun. Jag har en bakgrund som Utbildningspolitiker samt socialpolitiker. Brinner extra mycket för den individen som inte själv kan föra sin talan.
  Ett område som tyvärr är eftersatt är barn och barn rättigheter och möjligheter, vilket är något som engagerar mig. Att se världen ur barnets perspektiv och inte ur föräldrarnas.
  Jag har tagit med mig min erfarenhet som kommunpolitiker i mitt riksdagsarbete. Där fokus på vardagsnära frågor och ett försök att se de stora frågorna i ett perspektiv av kommun och medborgare.
  Jag är ersättare i Utbildningsutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Miljö och Jordbruksutskottet, Kulturutskottet samt ersättare i Socialutskottet.

  • Nyheter med koppling till mig

  • Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

   Terrorattentat i Europa och aggressivare stämning utanför och mellan landsgränserna har blivit allt vanligare. I Sverige ser vi våldsamma uppgörelser mellan gäng i våra utsatta områden, där narkotikahandel är en av de främsta orsakerna till våldet...

   Läs hela nyheten
  • Larry Söder om 3:12-regler: Bra att regeringen lyssnat på vår kritik!

   – Vi är glada att regeringen hörsammat vår kritik av 3:12-reglerna och nu backar på ett antal punkter. Dock innebär förslaget fortfarande en ökad skattebörda för företagen, vilket vi är kritiska till, säger Larry Söder Kristdemokraternas skattepol...

   Läs hela nyheten
  • Stäng inte reaktorerna i förtid

   Ska vi klara övergången till ett fossilfritt samhälle behövs i det korta perspektivet mer – inte mindre – kärnkraft. Därför är det hög tid att ompröva beslutet att stänga fyra reaktorer i förtid, skriver Larry Söder och Stefan Svanström på SvD deb...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Kungsbacka
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Halland
  • Rikstingsombud, Halland
  • Partifullmäktigeombud, Halland
  • Delegationsledare riksting, PD, Halland
  • Kassör, partidistrikt, Halland
  • Kassör, partiavdelning, Kungsbacka
  • Registeransvarig, partiavdelning, Kungsbacka
  • Studieorganisatör (DSO), Halland
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Kungsbacka
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Kungsbacka