• Företrädare

  Bengt Germundsson

  Kontakta Bengt

  • Uppdrag

  • 2:e vice partiordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Kronobergs län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Markaryd
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • , Markaryd
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Markaryd
  • Regionfullmäktige, ledamot, Kronobergs län
  • Regional/trafik/miljö, ledamot, Kronobergs län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Markaryd
  • Kommunstyrelse, ordförande, Markaryd
  • Kommunalråd, Markaryd