• Företrädare

  Ulla-Britt Brandin

  Kontakta Ulla-Britt

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Perstorp
  • Distriktsstämmoombud, Perstorp
  • Rikstingsombud, ersättare, Skåne
  • Kassör, partiavdelning, Perstorp
  • Valledare, partiavdelning, Perstorp
  • Registeransvarig, partiavdelning, Perstorp
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Perstorp
  • Kommunstyrelse, ersättare, Perstorp
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot, Perstorp
  • Valnämnd, ordförande, Perstorp
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Perstorp
  • Fullmäktigeberedning, ledamot, Perstorp