• Företrädare

  Urban Berglund

  Kontakta Urban

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Bjuv
  • Distriktsstämmoombud, Bjuv
  • Kassör, partiavdelning, Bjuv
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Bjuv
  • Registeransvarig, partiavdelning, Bjuv
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Bjuv
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Bjuv
  • Kommunstyrelse, ledamot, Bjuv
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Bjuv