• Företrädare

  Lars O Molin

  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Kontakta Lars O

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Örebro län
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Distriktsstämmoombud, Örebro
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot, Örebro län
  • Valnämnd, vice ordf, Örebro