• Företrädare

  Conny Brännberg

  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Kontakta Conny

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Västra Götaland östra
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Skövde
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Partifullmäktigeombud, Västra Götaland östra
  • Regionfullmäktige, ledamot, Västra Götaland östra
  • Regionstyrelse, ersättare, Västra Götaland östra
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande, Västra Götaland östra
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ordf., Västra Götaland östra
  • Kommunfullmäktige, ordförande, Skövde
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Skövde
  • Kommunstyrelse, ledamot, Skövde
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Skövde
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande, Skövde