• Företrädare

  Conny Brännberg

  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Kontakta Conny

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Västra Götaland östra
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Skövde
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Distriktsstämmoombud, Skövde
  • Övrig deltagare, riksting, Västra Götaland östra
  • Partifullmäktigeombud, Västra Götaland östra
  • Regionombud, Västra Götaland östra
  • Registeransvarig, partiavdelning, Skövde
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Skövde
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Skövde