• Företrädare

  Conny Brännberg

  Kontakta Conny

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Västra Götaland östra
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Skövde
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Distriktsstämmoombud, Skövde
  • Rikstingsombud, ersättare, Västra Götaland östra
  • Regionombud, Västra Götaland östra
  • Valledare, partiavdelning, Skövde
  • Registeransvarig, partiavdelning, Skövde
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Skövde
  • Regionfullmäktige, ledamot, Västra Götaland östra
  • Regionstyrelse, ledamot, Västra Götaland östra
  • Regionråd, Västra Götaland östra
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande, Västra Götaland östra
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Skövde