• Företrädare

  Michael Anefur

  Kontakta Michael

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Skåne
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Kristianstad
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Skåne
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Kristianstad
  • Partifullmäktigeombud, Skåne
  • Delegationsledare riksting, PD, Skåne
  • Valledare, PD, Skåne
  • Riksdagsledamot