• Företrädare

  Margareta Johansson

  Kontakta Margareta

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Skåne
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Höör
  • Distriktsstämmoombud, Höör
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Höör
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Höör
  • Kommunstyrelse, ersättare, Höör
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande, Höör