• Företrädare

  Birgitta Sacrédeus

  Kontakta Birgitta

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Mora
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Dalarna
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Rikstingsombud, Dalarna
  • Distriktsstämmoombud, Mora
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Dalarna
  • Studieorganisatör (LSO), Mora
  • Regionfullmäktige, ledamot, Dalarna
  • Regionråd, Dalarna
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Mora