• Företrädare

  Birgitta Södertun

  Kontakta Birgitta

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Helsingborg
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Skåne
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Valberedning, riksorg., ledamot
  • Nomineringskommitté, ordförande, Helsingborg
  • Kommun-o landst.pol. rådet, 1:e v.ordf.
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Skåne
  • Regionfullmäktige, ledamot, Skåne
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf., Skåne