• Företrädare

    Maria Karlsson Olverstrand

    Kontakta Maria

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseersättare, Emmaboda
    • Distriktsstämmoombud, Emmaboda