• Företrädare

  Marwin Johansson

  Kontakta Marwin

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Öland
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Öland
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Öland
  • Kommunstyrelse, ersättare, Öland
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Öland