• Företrädare

  Marwin Johansson

  Kontakta Marwin

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Öland
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot