• Företrädare

  Lars Thunberg

  1:e vice partidistriktsordförande

  Kontakta Lars

  • Nyheter med koppling till mig

  • Ny politik för en hållbar utveckling. Det ska vara lätt att göra rätt!

   – De allra flesta vill vara med och bidra till en hållbar miljö. Men både människor, civilsamhälle, företag och kommuner möter också hinder för att ta nödvändiga steg i rätt riktning. Därför är jag glad att Kristdemokraterna med förvaltarskapet so...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • 1:e vice partidistriktsordförande, Skåne
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, adjungerad, Helsingborg
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Skåne
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Helsingborg
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Partifullmäktigeombud, Skåne
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Helsingborg
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Helsingborg