• Företrädare

  Lars Thunberg

  Kontakta Lars

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelse, adjungerad, Helsingborg
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Helsingborg
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Helsingborg
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Helsingborg
  • Kommunstyrelse, ledamot, Helsingborg
  • Kommunalråd, Helsingborg
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande, Helsingborg
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Helsingborg