• Företrädare

    Pontus Löfdahl

    Kontakta Pontus

    • Uppdrag

    • Ersättare för distriktsstämmoombud, Eslöv
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare, Eslöv