• Företrädare

  Ibrahim Candemir

  Kontakta Ibrahim

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Värnamo
  • Nomineringskommitté, ledamot, Värnamo
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Värnamo
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Jönköping