• Företrädare

  Håkan Ehsing

  Kontakta Håkan

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Höör
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Höör
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Höör
  • Valnämnd, ersättare, Höör