• Företrädare

  Martin Ekstrand

  Kontakta Martin

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Höör
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Höör
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Höör
  • Överförmyndarnämnd, ersättare, Höör