• Företrädare

  Martin Ekstrand

  Kontakta Martin

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Höör
  • Distriktsstämmoombud, Höör
  • Valledare, partiavdelning, Höör
  • Överförmyndarnämnd, ersättare, Höör