• Företrädare

  Andreas Westling

  • Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Stadsplan, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot