• Företrädare

    Josefine Brandin

    Kontakta Josefine

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseledamot, Helsingborg
    • Distriktsstämmoombud, Helsingborg