• Företrädare

    Ingeborg Faulhammer-Kärrman

    Kontakta Ingeborg

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseledamot, Hörby
    • Distriktsstämmoombud, Hörby