• Företrädare

  Monica Selin

  Partistyrelsen, ledamot

  Kontakta Monica

  • Nyheter med koppling till mig

  • KD: Tänk om i regionfrågan!

   Staten behöver ta ansvar för sjukhusvården. De nya regionerna får utgöra nav för den vård som kräver geografiskt och tidsmässigt hög tillgänglighet samt för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi anser också att sex regioner är för få och at...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Västra Götaland norra
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Regionombud, Västra Götaland norra